Performance level af sikkerhedsrelaterede styresystemer

Der er ikke så mange som ved det, men det er vigtigt at have styr på performance level for de valgte sikkerhedsrelaterede styresystemer allerede i udbudsfasen.

At få defineret et nødvendig performance level for sikkerhedsrelaterede styresystemer handler om at finde det korrekte sikkerheds niveau for disse systemer. Vi går som rådgivere ind og vurderer performance level for at se om der er fare ved de valgte systemer.

Tager man fx udgangspunkt i en traditionel parkeringskælder vil der være mange forskellige gasser (CO, NOX og CH4 gasser). Her er det vigtigt at opsætte gasmålere, der måler gasserne med dobbeltkanal dvs. samme måler skal have 2 uafhængige signaler så styresystemet kan registrere en evt. fejl. Ellers kan anlægget ikke CE-mærkes. Som eksempel er der derfor ved ambulancehallen ved NAU monteret dobbelt af alle følere for at imødegå performance level og brugernes sikkerhed.

Systemsikkerhed og pålidelighed

Det handler om systemsikkerhed og pålidelighed, hvor en potentiel skades konsekvens vurderes i forhold til:

  1. Om der kan ske skader og deres konsekvens (alvorlighed)
  2. Hyppigheden for, hvornår en potentiel skade kan opstå
  3. Hvad der kan gøres for at begrænse skaderne

Herefter vurderes systemets performance level, se diagram. Ud fra det givende performance level skal entreprenørerne herefter være med til, at validere og sikre at sikkerhedsniveauet er højt nok.

Ved definition af performance level er der også fokus på komponenter, som sikkerhedsrelaterede styresystemer bygges af. Alle systemkomponenter går, som udgangspunkt, i stykker på et tidspunkt, derfor skal disse komponenter være valgt med omhu og ifølge speciel vejledning. Performance level af sikkerhedsrelaterede styresystemer danner derfor et grundlag for CE-mærkningen af overordnet maskineri.

For mere information kontakt

Kenneth Kongstad
Tlf. 4194 9309
kko@sj.dk

Kurt Hørdum Pedersen
Tlf. 4194 9449
khp@sj.dk

Relaterede artikler

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere