Præsentation af masterprojekt ved FDS Nordic Group Meeting

Brandingeniør Jess G. Nielsen, har netop præsenteret sit masterprojekt ’Numerical Investigation of Pressure Development in Enclosures During Fire’ for FDS Nordic Group Meeting, en skandinaviske erfagruppe indenfor brandsimuleringer.

”Konferencen giver mulighed for at fremlægge og diskutere igangværende projekter og forskningsområder. Det er fagligt modspil og denne gang har jeg især sat stor pris på at få mulighed for at inspirere andre indenfor mit fagområde på tværs af landegrænser.” Brandingeniør Jess G. Nielsen, Søren Jensen

Videreuddannelse af vores medarbejdere styrker den tekniskvidenskabelige baggrund i arbejdet og Jess G. Nielsen har derfor fået mulighed for at tage en Master i Brandsikkerhed hos DTU samtidig med at han har indgået som en fast del af specialistteamet hos Søren Jensen.

”Tæthed, ventilation og isolering er tre parametre, som er med til at påvirke udvikling af overtryk ved brand. Jeg har i mit masterprojekt undersøgt, hvilken betydning det har at vi isolerer mere og stiller høje tæthedskrav for bygninger. Begge krav er medvirkende til at varmen og røgen bevares i brandrummet og derved skaber et overtryk. Personsikkerheden er altid i højsæde, der er derfor nødvendigt at undersøge om overtrykket gør at indadgående døre ikke kan åbnes, eller at der sker røgspredning ved ventilationsanlægget til andre rum/lejligheder. Mine konklusioner viser at der er risiko for begge tilfælde, og derfor bør dette emne undersøges nærmere.” Brandingeniør Jess G. Nielsen, Søren Jensen

Studier fra både Finland og Belgien er kommet frem til de samme tendenser i lignende undersøgelser, siger Jess G. Nielsen og fortsætter:

”Det er ikke et problem at vi skaber mere bæredygtige og energivenlige huse, det handler om at vi som brandrådgivere begynder at tænke anderledes. Det er vigtigt at vi som brandingeniører ser på helhedsbilledet og tilpasser os de nye energikrav - et udgangspunkt som vi arbejder videre med i Søren Jensen.” Brandingeniør Jess G. Nielsen, Søren Jensen

Masterprojektet vil også blive præsenteret på konferencen ’Nordic fire safety days’ i Trondheim den 7-8 juni 2018.

Du kan også se mere om vores specialistkompetence brand her.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere