Robust og ressourcebevidst samarbejde

Illustration LOOP Architects

Bæredygtighed handler om at være ressourcebevidst og skabe robuste løsninger gennem et socialt, økonomisk og miljømæssigt fokus på ressourcer.

”Bæredygtighedsbegrebet danner helt naturligt en paraply på tværs af fagligheder; brugere, bygherre, arkitekt, ingeniør, entreprenør og byggevareproducenter – alle aktører bliver berørte. Om man lykkedes med bæredygtighedsstrategien afhænger af om man får systematiseret og bevidstgjort projektets tilgang til bæredygtighed på tværs af alle brugere og faglige aktører i projektet.” Hanne Tine Ring Hansen, Søren Jensen

Risskov Brynet er et eksempel på, hvordan et tæt samarbejde i konkurrencefasen baner vejen til solide løsninger. Projektet opføres af AAB i Aarhus og er et alment boligbyggeri med socialt ansvar. Ved projektet har Aarhus Kommune stillet krav om bæredygtighed - bygherre har herefter sammensat et team, der har været med til at udforme tilbuddet, hvor bæredygtighed agerede løftestang for hele projektet.

”En forbilledlig proces - selvfølgelig godt hjulpet til af meget dygtige fagfolk og en positiv og innovativ bygherre, der på forhånd havde sagt at dette skal være DGNB Guld certificeret. Så var banen også kridtet op.” Mette Nymann, LOOP Architects

”Vi har oplevet et stort fælles ejerskab til projektets bæredygtighed i bygherrekonkurrencen fra alle samarbejdspartnere; AAB, LOOP Architects, Schönherr, EnviDan, Kuben Management og Søren Jensen - det har gjort at bæredygtighed er integreret i projektet.” Hanne Tine Ring Hansen, Søren Jensen

Mette Nymann beskriver projektet som: ”Kombinationen af gode energier, dygtige rådgivere, en samarbejdsvillig bygherre og et stort fælles ønske om at få alle de gode bæredygtige løsninger til at gå hånd i hånd med arkitektur og økonomi.” Mette Nymann, LOOP Architects

Stigende efterspørgsel

Markedet er med hastige skridt ved at ændres – de nye generationer er meget mere bevidste om, hvordan miljøet fremtidssikres sammen med de langsigtede økonomiske fordele. Derfor skal arbejdet med bæredygtighed ses som en kontinuerlig udvikling.

”Tidlig integration af projekters bæredygtighedsstrategier sikrer mest mulig bæredygtighed for projektbudgettet – Fordi vi har mulighed for at sænke omkostningerne til etablering af bæredygtige tiltag, fremtidssikre byggeriet og skabe mest mulig værdi for bygherre.” Hanne Tine Ring Hansen, Søren Jensen

”Det kræver engagement og tid - men når niveauet og mulighederne for bæredygtige og innovative tiltag er besluttet i de første faser er det 100 gange enklere at gå videre i de næste faser. Men det kræver samarbejdsvillighed, viden/ erfaring og beslutsomhed” Mette Nymann, LOOP Architects

Risskov Brynet

Projektet henvender sig til forskellige målgrupper, byhuse, ungdomsboliger og handicapboliger.
Konkurrenceprojektet foreslår en interessant måde at bygge robust, ved at benytte en CLT konstruktion i kombination med teglblokke i facaden. Træet er med til at give en varm atmosfære, hvor teglblokkene bidrager med temperatur- og fugtregulerende egenskaber.

  • Periode: 2015-2016
  • Omfang: 6.900 m2 (boliger fra 2 til 8 etager)
  • Bygherre: AAB Aarhus
  • Bygherrerådgiver: Kuben Management
  • Arkitekter: LOOP Architects, Schönherr Landskabsarkitekter
  • Ingeniører: Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma, EnviDan
  • Fokusområder: Livability, landskab, resilient landskab i forhold til vand, varieret og artsrig beplantning, robuste og bæredygtige materialevalg, energi og indeklima, grønne tage og tagterrasser.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere