Sara Dinesen valgte at vende tilbage til Søren Jensen

Sara Dinesen, der tidligere har været i praktik i Søren Jensen, valgte at søge tilbage efter at have prøvet kræfter med en produktionsvirksomhed.

Det er især tanken om at få bæredygtighed indtænkt i alle designfaser, der har fået Sara til at vende tilbage: ”Jeg har en viden om bæredygtigt byggeri som jeg har lyst til at gøre mere ved. Det motiverer mig derfor at Søren Jensen er et firma, som arbejder for at gøre noget aktivt ved dette og det vil jeg gerne være en del af. Jeg er derfor i samarbejde med vores bæredygtighedsspecialist Hanne R. Hansen ved at finde frem til indenfor hvilke områder, hvor jeg kan blive koblet på.”

En anden årsag til at Sara valgte at søge tilbage er Søren Jensens tilgang til designfasen, hvor hun uddyber: ”Her har vi en tæt kontakt til arkitekten - Vi står ikke på hver sin side af skrænten, vi arbejder for samarbejdet og det er helt klart vejen frem.”

Sara var i praktik hos Søren Jensen i foråret 2015, hvilket gør at hun har oplevet firmaet både før og efter den tværfaglige teamorganisering.

”Det er fedt at være en del af et team, jeg kan rigtig godt lide den nye organisationsstruktur, især at man har formået at bevare den flade organisationsstruktur. Jeg har altid nogen som jeg kan spørge og så knytter man sig også til de personer som man arbejder så tæt sammen med. Det giver tryghed at have et team.” Sara Dinesen

Sara sidder til dagligt i vores datacenterteam, ”Det er spændende for det handler meget om evnen til at sætte sig ind i projektstrukturen hos de forskellige samarbejdspartnere og bygherrer, internationale som nationale. Det er noget helt andet end det som jeg har arbejdet med før, men det er samtidig utrolig spændende og det var også derfor jeg valgte at komme ind i dette team.” Sara Dinesen

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere