Søren Jensen er nu medlem af B Corp fællesskabet

Så er det officielt – vi er efter 19 måneders hårdt arbejde blevet en del af den globale B Corp-bevægelse.

Med en score på 85 point, er Søren Jensen Rådgivende Ingeniører nu blevet en del af det globale B Corp-fællesskab. Det betyder, at Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma bliver den første mellemstore ingeniørvirksomhed i verden indenfor bygningsdesign, der opnår en B Corp-certificering. Vi er også den første rådgiver i ’Building Design’ segmentet i Europa, der opnår certificering.

”Vi har valgt at blive certificerede for dels at kunne løfte familiens og medarbejdernes ambition om at skærpe vores tilgang til det at drive en ansvarlig virksomhed samt for at imødekomme efterspørgslen i markedet på ansvarlige virksomheder. Vi valgte B Corp fordi det var et meget ambitiøst setup med minimumskrav, der sikrer at vi som virksomhed bliver udfordret. Vi var kommet hurtigere i mål med at tilslutte os UN Global Compact eller en ISO 14001 certificering af virksomheden, men vi vurderede at dette ikke ville give os et tilstrækkeligt stort skub i den rigtige retning” siger Frank Jensen der er tredje generation i firmaet og bestyrelsesformand i selskabet.

”I processen har vi fået gjort en række områder målbare, som ellers kan være svære at måle på, herunder vores projekters bæredygtighed. Vi har derfor som firma fået øget vores bevidsthed om, hvordan vores projekter gør en forskel i dag og hvor vi skal sætte ind, hvis vi vil gøre en endnu større forskel i verden.” Hanne Ring Hansen, Bæredygtighedsingeniør

Som en del af arbejdet med Better Corporation i Søren Jensen, som vi opstartede for ca. tre år siden, har vi udviklet en tilgang til regenerativt byggeri, som vi over de seneste tre år har formuleret, testet og udviklet. Fremover bliver alle projektledere i Søren Jensen introduceret i tilgangen og alle vores projekter bliver allerede i dag målt på deres bæredygtighed.

”B Corp giver os en ramme at måle projekterne op imod og det tvinger os til at øge vores bevidsthed omkring, hvor vores projekter kan løftes. Når det kommer til driften af Søren Jensen som virksomhed og vores projekter, er der for eksempel fokus på en løbende reduktion af CO2 udledning. Som en mindre virksomhed er det ikke normalt at måle på CO2 udledning og vandforbrug. Det er faktisk ret vanskeligt at gøre i de fleste lejemål i dag og det er heller ikke en standardydelse på byggeprojekter at beregne dette. Ved flytningen til et nyt lejemål i Aarhus har vi reduceret vores CO2 udledning med 54% på tværs af alle vores lejemål. Vi har arbejdet bevidst med en målsætning om at opnå en reduktion af vores energiforbrug via flytningen, men det kom som en stor overraskelse, at vores CO2 reduktion var så stor” siger adm. direktør, Ulrik E. Fink.

Udover tiltag, der fremmer virksomhedens miljøpåvirkning, arbejder vi også med tiltag, der via afledte effekter kan reducere vores medarbejderes miljøpåvirkning, når de er i privaten. Noget som vi kan se, gør en stor forskel for de miljøudfordringer, vi står overfor på verdensplan. Her kigger vi på delebil ordninger, tilbud om telefoner med dobbelt simkort og rabataftaler på ansvarlige indkøb.

”Efter vi er begyndt at tale om Better Corporation i Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma, har vi oplevet at mange af vores medarbejdere bidrager til at identificere potentialer for at forbedre vores miljøpåvirkning. Det gælder lige fra et ønske om medarbejderaftaler med ansvarlige virksomheder, håndtering af problematiske affaldskilder og afskaffelse af sølvpapir i tekøkkenerne. Det er dejligt at opleve den store interesse fra kollegaerne og at de nogle gange synes at vi ikke rykker hurtigt nok på ting, som de tager for givet hjemme i privaten. For os er formålet med Better Corporation ikke at vi skal blive hellige, men at vi skal øge vores egen og vores samarbejdspartneres bevidsthed og hele tiden hæve barren så vi altid gør vores bedste for miljøet og det samfund, som vi er en del af.” fortæller Frank Jensen.

Om B Corp

B Corp er en global bevægelse af virksomheder med et fælles mål: at redefinere det, der skaber succes i erhvervslivet. B Corps bruger kerneforretningen som løftestang til at skabe positiv samfundsforandring til fordel for verden og for bundlinjen.

B Corp-bevægelsens grundlæggende systemforandring fokuserer på et opgør med det klassiske kapitalistiske paradigme. Vores mission er at redefinere den private sektors rolle og impact i samfundet. Vi driver udviklingen af en ny form for virksomheder, der bruger deres kraft til at løse sociale og miljømæssige problemer og som konkurrerer om, ikke blot at være bedst i verden, men at være bedst for verden.

At være B Corp certificeret er ikke kun en hensigtserklæring om at opføre sig ordentligt. B Corps forpligter sig til at lade sig måle og veje ud fra globale standarder, de er transparente og forpligter sig til kontinuerligt at forbedre sig – og de forankrer dette i virksomhedens vedtægter. Globalt har over 50.000 virksomheder har målt bæredygtighed med B Impact Assessment og mere end 2900 virksomheder i 150 forskellige brancher og i 54 lande er certificeret som B Corp.

Se mere om B Corp på deres hjemmeside her.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere