Størst og først - Aarhus Universitetshospital

SUPERSYGEHUS

I øjeblikket er der mange sager om supersygehuse over hele landet. Derfor er det et tiltrængt lyspunkt med artiklen i Hospital Drift og Arkitektur (nr. 2 2023).

Her fortæller Finn Møllgaard om selve projektet, men også om samarbejdet og Søren Jensens rolle.

Selve projektet

Udførelsen af det nye Universitetshospital i Aarhus var delt op i storentreprise på hvert byggefelt: 1) Råhus, 2) Apteringsentreprise, og 3) Teknikentreprise. Derudover tværgående rammeudbud på tekniske fag, som dækkede alle byggefelter.

Projektet er delt op i 10 store byggefelter med nybyggeri, og en stor ombygningsdel på det eksisterende Skejby. Hvor man ombyggede de enkelte afdelinger etapevis samtidig med at hospitalet var i drift. Derudover byggede vi forbindelsesgangen på 650 lbm ovenpå det eksisterende Skejby Universitetshospital, som er en service korridor beregnet til transport af alle hospitalets driftsfunktioner, såsom mad til og fra produktionskøkken, sengelinned fra vaskerifunktionen, medicin fra hospitalets apoteksfunktion, m.v. Desuden projekterede og forestod byggeledelsen af alle udenomsarealer, svarende til ca. 100 ha med vejanlæg, parkeringsfaciliteter, cykelstier, fortove og diverse rekreative landskabsarkitektarbejder. I dette indgår også 5 store forsinkelsesbassiner til opsamling af regnvand fra hele byggeriet.

Samarbejdet

Vi havde et konsortie bestående af arkitekterne CF Møller og Cubo, og rådgivende ingeniørfirmaer Rambøll, Alectia (nu Niras) og Søren Jensen, hvor vi i fællesskab projekterede det hele og stod for udførelsen, inkl. alt byggeledelse, tilsyn, projektopfølgning og sikkerhedsledelse.

Aftalegrundlaget bandt konsortiets parter sammen med et fælles ansvar og derigennem i fællesskab fandt den bedste, hurtigste og billigste løsning så udfordringer ikke kom i vejen for byggeriets fremdrift. Der har igennem projektet været en ”En for alle og alle for en” tilgang. Aftalegrundlaget var i projektets fremdrifts (og samlede tidsplans) interesse.

Måden hvorpå konsortiet var organiseret var en stor styrke i forhold til smidighed i projekteringen og agilitet i udførelsen. De projekterende, byggeledelse, tilsynet, projektopfølgningen og sikkerhedsledelsen var samlet under et fælles budget ledet af to aftaleberettigede, hhv. administrerende direktør, som havde ansvaret for projekteringen, og udførelseschef, som havde ansvaret for byggeriets udførelse.

Foruden konsortiets parter har bygherren Region Midtjylland, samt hospitalsplanlægningsspecialisterne Lohfert & Lohfert, landskabsarkitekterne Schønherr og alle underentreprenører haft vigtige roller i supersygehusets tilblivelse.

Søren Jensens rolle

Søren Jensens rolle er delt op i projektering og udførelse. Projekteringsmæssigt var vi med helt fra starten med de indledende disponeringer på de tekniske fag, såvel konstruktionsmæssige principper. Vi havde gennemsnitligt mellem 40-45 Søren Jensen medarbejdere tilknyttet i projekteringsforløbet og en stor del af disse fortsatte i udførelsesdelen, og var med helt frem til byggeriets aflevering.

Finn Møllgaard er Driftsdirektør/COO hos Søren Jensen, og var Udførelseschef på projektet, hvor han var ansvarlig for ’hele projektets gennemførelse i byggefasen. Han havde det overordnede ansvar for alle byggeledere, tilsyn, projektopfølgning og sikkerhedsledelsen, herunder havde han også det overordnede ansvar for alle entreprenøraktiviteterne på projektet fra første spadestik i 2012 og frem til afleveringerne i 2019.

Fotograf Poul Nyholm fotograferede byggeriet under opførelsen og det kom der blandt andet disse flotte billeder ud af.

AUH af Poul Nyholm

Se også projektsiden om AUH her: Søren Jensen - Projekter (sj.dk)

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere