Team Specialist giver kant til projekterne

Søren Jensen er en kreativ ingeniørvirksomhed, der er hardcore og vil fremad. Vi investerer massivt i at skabe en usædvanlig organisation, som matcher vores ambition om at skabe inspirerende ingeniørkunst.

Blandt vores tværfaglige teams har vi tre, som skiller sig ud. To teams står for henholdsvis den kreative og den kvalitetsmæssige udvikling af de enkelte projekter og af os selv. Et tredje team skaber yderligere kant på vores ingeniørprofil med atypiske specialer.

ET TEAM AF SPECIALISTER

Vores Specialistteam ledes af Carsten Strüwing Hansen, som bidrager med sin store ekspertise indenfor brandteknisk rådgivning. Vi har spurgt ham, hvad I kan forvente af teamet?

”Højt fagligt fokus – vi kan assistere indenfor de tre kompetenceområder, bygningsintelligens, brand og logistik. Ofte tænker bygherre ikke over vores fagområders betydning, her tænker jeg især på bygningsintelligens og logistik. Men både logistikken og det brandtekniske har stor indflydelse på bygningsdesignet. Det er derfor vigtigt at vi slår et slag for at komme så tidligt ind i projekterne som overhovedet muligt, da vores team kan være med til at nytænke i forhold til bygningsdesignet.” Carsten S. Hansen

Ved at indgå i samme team har vores teammedlemmer fået et øget fokus på deres fællesområder. Der er et naturligt samspil mellem de tre fagområder bygningsintelligens, brand og logistik.

”En af fordelene ved at samle os i ét team, er at vores øgede sparring giver mulighed for at designe og indtænke nye metoder i projekter, fx er vi begyndt at se på, hvor nudging kan gavne brugerne af bygningerne.
Vi brandfolk har også gavn af logistikfolkenes analyser af flow i bygningen, den viden kan vi bruge når vi skal have folk ud af bygningen i forhold til flugtveje.” Carsten S. Hansen

Ved at samle disse kompetencer i ét team har vi opnået en sparring og vidensudveksling, som er unikt.

FOR MERE INFORMATION KONTAKT


Carsten Strüwing Hansen
Teamleder og Brandteknisk Rådgiver
+45 4194 9330
csh@sj.dk

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere