Thorstrappen i Randers

Vi har i løbet af 2018 arbejdet på et nyt kunstnerisk projekt i samarbejde med den internationalt anerkendte kunstner Erik A. Frandsen og Galleri Profilen. Denne gang er der tale om et signifikant visuelt fyrtårn i Randers bymidte.

Thorstrappen bliver et kunstnerisk bindeled mellem Thors Bakke og Østervold i Randers. Erik A. Frandsen har, sammen med Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma, valgt at forme trappeskulpturen med inspiration i morænelandskabet, som ses på strækningen mellem Randers og Viborg, hvor store sammenhængende områder ligger mellem 60-70 m over havet. Den 2.200 kvm store in-situ støbte betontappe skal med sine cirkulære former, lagt i lag og forskellig tykkelse illustrere det bakkede morænebakkelandskab, skabt af istidens aflejringer.

Vi har bistået med den kunstneriske proces fra ide til designkoncept og vi sætter stor pris på endnu en gang at kunne bidrage på den kunstneriske scene i samarbejde med inspirerende folk.

Se flere inspirerende projekter her.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere