Tønsberg sygehus

CURA-gruppen har vundet projekteringen af det 43.000 m2 store Tønsberg sygehus i Norge.
Vi er med på opgaven som logistikrådgivere.

CURA-gruppen består af Multiconsult ASA, Hjellnes Consult AS, Erichsen & Horgen, LINK Arkitektur AS, Henning Larsen Architects og Bølgeblikk Arkitekter.
Vi er som ingeniører underrådgivere til Henning Larsen Architects i projektet.

Tønsberg sygehus

Tønsberg sygehus er et stort og nyskabende projekt med et omfang på 43.000 m2. Sygehuset kommer til at rumme psykiatri, somatik og alarmcentral.

Vores logistikydelse kommer blandt andet til at omfatte de ca. 31.000 m2 somatisk afsnit med; sengeafsnit, hotel, nyt beredskabscenter, barn og unge afsnit, intensivafdeling for nyfødte, affaldshåndtering og helikopterplads med mere.

Det planlagte afsnit for psykiatri er på ca. 12.000 m2 og kommer til at rumme ca. 50 sengepladser og 64 rum.

I forbindelse med den vundne konkurrence er der sat en klagefrist til den 30. maj 2016. Kontrakten bliver indgået umiddelbart efter udløbet af denne frist.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere