Træbaserede Hybrid-konstruktioner

Foto: Eksempel fra S.t. Nicolai i Visby, Sverige

“Timber construction is advancing and architecture is becoming more challenging – enhanced performance will be needed.” Erik Serrano, Lund Universitet

Kunsten at kombinere træ med andre materialer – netop dette var hovedtemaet ved seminaret Timber-based hybrid structures, som for nyligt blev afholdt i Stockholm.

Vores konstruktionsfaggruppe havde sendt to repræsentanter Signe Jensen og Rasmus Holst en tur til Sverige for at indsamle inspiration til faggruppen. I Søren Jensen anskuer vi projekterne fra alternative vinkler, et seminar kan derfor være med til at udfordre og inspirere vores medarbejdere til fortsat at tænke nyt.

”Der er et stort fokus på udnyttelsen af træ i vores branche, da det er mere bæredygtigt end bygning af ren beton. Men der er steder, hvor der er behov for mere vægt eller styrke - her har seminaret bidraget med ny inspiration som vi har taget med tilbage til faggruppen.” Signe Jensen, Søren Jensen

Seminaret har også bidraget med inspiration indenfor brugen af kulfiber og glas

”De arkitektoniske visioner og kompleksitet stiger samtidig med at vi i endnu højere grad går ind og udfordrer de vante løsninger for konstruktioner og materialer. Vi bliver derfor nødt til at se på hvordan vi bruger de forskellige materialer - sammen og hver for sig – så materialerne udnyttes bedst muligt. Et eksempel kunne fx være stål eller kulfiber armerede limtræsbjælker.” Rasmus Holst, Søren Jensen

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere