Tværfaglighed er en faglig gevinst

De sidste par år har Jonas Løvlund været studentermedhjælper hos Søren Jensen, vi har spurgt, hvad der tiltrak ham, og hvad han oplever som de fagligt største gevinster.

”Søren Jensen var én af de virksomheder, som vi snakkede om på studiet. Jeg søgte hertil på grund af de spændende og udfordrende projekter, hvor det kræves, at der tænkes anderledes. Det har jeg lært me-get af, men det er faktisk tværfagligheden, som jeg har lært mest af. Studiet er mere ensporet ved alene at fokusere på ens eget fagområde, hvor man her arbejder tværfagligt. Det er lærerigt at have for øje, at det er teamet, som løser opgaverne sammen.” Jonas

Jonas beskriver, hvordan han drives af at arbejde med parametriske modeller og fordelene ved at sidde tæt på kolleger, som han kan sparre med.

”Jeg syntes, at det er rigtig spændende, når jeg får mulighed for at arbejde med parametriske konstrukti-onsmodeller i forbindelse med et projekt. Jeg er så heldig at sidde ved siden af en kollega, som ved en masse om emnet, og ham lærer jeg en hel del af. Jeg sidder som konstruktionsingeniør på lige fod med de andre i firmaet. Mine opgaver er dog lidt mere blandet. Jeg laver primært beregninger og tegningsma-teriale, men jeg har også lavet interne opgaver såsom illustrationer, 3D print og af og til ad hoc-opgaver, som skal ekspederes hurtigst muligt.” Jonas

Men hvad har været den fagligt mest udfordrende opgave indtil nu?

”Den fagligt mest komplekse opgave som jeg har været med på, er H.C. Andersens Museum, hvor geo-metrien er særligt udfordrende. Derudover er der utroligt mange grænseflader, som skal tilgodeses. Jeg vil også gerne fremhæve Vrå Skole og Børnehus, som dog konstruktionsmæssigt er mere simpel. Vrå Sko-le og Børnehus er det projekt, som jeg har været involveret i længst tid. Det vil sige, at jeg har været en større del af de forskellige processer og grænseflader. Det giver et godt indblik i, hvordan der arbejdes på et projekt.” Jonas

Er du vores nye studentermedhjælper?

Kunne du også tænke dig at arbejde som studentermedhjælper i et af vores to teams i København? Så har du mulighed for at sende os en uopfordret ansøgning via dette link.

Vi har mere omkring vores samarbejde med studerende her.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere