Udviklingsprojekt sætter barren højt

I denne uge afholdes den 3. og sidste bootcamp i Circular Construction Challenge. Vores svampemembran har været på en spændende udviklingsrejse.
Hvad der startede som et eksperiment er nu blevet til de første prototyper af cirkulære akustik paneler og indervægge, der potentielt kan erstatte tilsvarende produkter og med tilhørende forretningsmodel og materialetests.

Det sidste innovationsforløb har budt på en pitch af forretningsmodel og prototyper for et markedspanel bestående af private og offentlige bygherrer, hvor vi har modtaget værdifuld feedback til det videre forløb.

Vores team arbejder på at søge fonde til spinoff projekter. Om det siger projektleder Jon Strunge, ”vi har modtaget overvældende positiv feedback og den første interesse for implementering i projekter. Materialets potentiale gør at vi gerne vil lave videreudvikling, så materialet vil kunne benyttes til mere og andet end akustikplader og indervægge.”

En stor del af projektet er udvikling, test og design af produkterne, men et andet sideløbende spor ser på, hvordan man kan forkorte tiden fra færdigudviklet projekt til materialet, indgår i byggebranchen. Projektteamet afholdt derfor onsdag et speed dating event, hvor en mindre gruppe producenter præsenterede deres biomaterialer og upcyclede materialer for inviterede folk fra byggebranchen. Her tilføjer bæredygtighedsingeniør Hanne Ring Hansen, ”Vores rundspørge i markedet har vist at der er en efterspørgsel på et tættere samarbejde på tværs af værdikæden. Producenter af biomaterialer står generelt overfor de samme udfordringer.

Der er fx ikke standarder for CE-mærkning af byggevarer af biomaterialer, hvilket giver en øget risiko for entreprenører, rådgivere og bygherre. Vi forventer at eventet skaber spiren for et digitalt community, hvor der skabes partnerskaber på tværs af værdikæden med fokus på at bringe biomaterialer og upcyclede materialer tættere på byggebranchens beslutningstagere.”

En del af projektet arbejder derfor med at nedbryde barriererne ved at få etableret partnerskaber, som i fællesskab kan søge indflydelse på manglende krav til standardisering af biomaterialer.

Eventet bliver forhåbentligt ikke det sidste, interesserede er velkomne til at kontakte Hanne Ring Hansen for nærmere information.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere