Undgå kø ved elevatorerne

Der opføres flere og flere højhuse i Danmark, hvilket stiller nye krav til rådgiverbranchen. I takt med at bygningerne bliver højere, er det vigtigt at få analyseret grundigt, hvor mange elevatorer der er behov for, da den vertikale trafik er eneste vej ind og ud af bygningerne.

Vi er aktuelt i gang med at beregne elevatorkapaciteten for det nye højhus ved Mindet 6 på Aarhus havnefront. Til opgaven benytter vi simuleringsprogrammet, Elevate, som med afsæt i data på brugsmønstre fra en lang række højhuse med forskellige anvendelser fra hele verden, har indgående kendskab til spidsbelastninger og dermed hvornår og hvordan, der er meget pres på elevatorerne.

Der er tale om meget komplekse beregninger, som ender ud i en detaljeret rapport, der benyttes til at få identificeret, om det er det rette antal elevatorer, der er planlagt i bygningsdesignet. Vi kan svare ret præcist på, hvornår der er spidsbelastninger i løbet af dagen og hermed, hvor lang tid det vil tage brugerne at nå frem, fra de kalder på elevatoren og til de er fremme ved bestemmelsesstedet.

Simuleringerne er således bygherres garanti for at elevatorkapaciteten, uanset bygningens udformning, brug og antallet af personer, er tilstrækkelig.

For mere information kontakt

Jens Erling Horn
jeh@sj.dk
2429 8444

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere