Verdens første CO2 neutrale by

I Søren Jensen, er vi stolte over friheden til at vælge det rette byggemateriale til opgaven - ikke bare i forhold til omkostninger og risiko, men også med hensyn til bæredygtighed.

Vi anslår, at ca. 80 % af de nyopførte boliger, i Danmark, i dag er konstrueret af betonelementer. I det sidste århundrede, var der et behov for at genopbygge efter Anden Verdenskrig, hvor betonelementer var en hurtig og omkostningseffektiv løsning. Men nu er der en ny udviklingsvej - bæredygtighed; og en ny konstruktionsteknologi - krydslamineret træ. Disse nye muligheder, kombineret med Københavns ambitioner om vækst og carbon neutralitet, betyder, at tiden er inde til at genoverveje, hvad vi bygger med og spørge os selv - kan vi gøre det bedre?

København forventer at over 100.000 mennesker flytter til byen i løbet af de næste 10 år og planlægger derfor at bygge 4 millioner kvadratmeter nye boliger hen mod 2027. Det svarer til over 4.000 nye boligenheder om året. Byens ambitioner om at være CO2 neutral i 2025 kræver, at der spares 1.2 millioner tons kulstof per år (kilde: Københavns Kommune).

Vi kan derfor stille os selv følgende spørgsmål - Hvor stor en del af disse nye boliger vil det være nødvendigt at opføre af kryds lamineret træ for at kunne bidrage signifikant til Københavns CO2 neutrale mål?

Vi har beregnet, at opføres blot 1 ud af 6 nye boliger af CLT om året, i stedet for betonelementer vil der årligt blive sparet over 15.000 tons CO2 . Det er omtrent det samme som solceller bidrager med i følge KBH 2025 Klimaplanen. Dette vil også generere nok efterspørgsel til at skabe grundlag for en storstilet CLT fabrik i Danmark, som herved understøtter den grønne økonomi.

Endelig har vi beregnet, at en CLT bygning ville koste blot 2,5% mere end den samme bygning opført i betonelementer. Derfor kan CLT være både konkurrencedygtig økonomisk og bæredygtigt.

I Søren Jensen er vi aktive fortalere for brugen af CLT til beboelsesejendomme på flere etager i Danmark. Vi mener, at det er det rette valg af materiale, der sikrer en bæredygtig fremtid. Vores arbejde inkluderer en række konkurrenceforslag til forskellige kunder, flere interne forskningsprojekter, og så er vi en del af et pilotprojekt ledet af InnoBYG og Danmarks Teknologisk Institut til at designe og bygge Danmarks første højhus af CLT.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere