Vi har vundet udbygningen af Hornslet skole!

VI HAR VUNDET UDBYGNINGEN AF HORNSLET SKOLE!

I et samarbejde med Kjaer & Richter, VEGA landskab, Ekolab og Allermann Rådgivning har vi vundet totalrådgiverkonkurrencen om en ny udskoling i Hornslet med plads til 6. - 9. klasse med 5 spor samt tilhørende multisal for fritidsbrugere og ungdomsklub. Projektets idémæssige afsæt er en hyldest til de selvgroede fællesskaber og en bæredygtig verden båret af nysgerrighed og initiativrigdom.

Udbygningen af Hornslet Skole rummer alle de elementer en topmoderne og fremtidsrettet læringsbygning skal indeholde. Bygherre har sat ambitiøse grønne mål for CO2 aftryk og oplevet bæredygtighed og de pædagogiske visioner har fokus på inkluderende og motiverende lærings- og ungemiljøer. Skolen skal samtidig fungere i tæt sammenhæng med Hornslet hallerne og har dermed potentiale til at blive byens nye samlingssted.

Bygningen kobler sig på den eksisterende hovedindgang til hallerne med et gennemgående ankomst- og aktivitetsrum, der fremover fungerer som én fælles indgang til hele komplekset. Bygningen udnytter det eksisterende terrænspring til at skabe et rumligt centrum med forskudte planer, der forbinder de fælles funktioner i frontstage med de mere tilbagetrukne læringsmiljøer i backstage. Frontstage ligger som det fremskudte offentlige program i et plan henvendt mod ankomstområdet mod nord mens backstage fordeler sig på to niveauer, der flyder ud i det grønne areal mod syd. Det centrale kulturtorv flyder sammen med hovedindgangen, så de daglige brugere af både skole og halfaciliteter føler sig velkomne og bliver inviteret indenfor. Fra torvet er der kig til ungdomsklub, madudsalg, multisal, musik og de forskudte læringsmiljøer.

Arkitekturen spiller en aktiv rolle i det pædagogiske arbejde, da læring i høj grad handler om både at høre, røre og gøre. Derfor ser vi det som en særlig pointe, at de bæredygtige løsninger bliver en oplevet del af læringsmiljøet, som både børn og voksne kan aflæse direkte i de fysiske rammer. For at nå i mål med projektets bæredygtige ambitioner (DGNB-guld og -hjerte) har vi i den overordnede bygningsgeometri, i placeringen på grunden, i forhold til jordbalance, i forbindelsen mellem ude og inde og i vores valg af materialer, konstruktioner og tekniske løsninger truffet en række valg, der tilsammen sikrer et byggeri baseret på bæredygtige valg og integreret energidesign.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere