VidenSprint - Dynamo

Vi har i Søren Jensen søsat et udviklingsprojekt med afsæt i Dynamo - Formålet er at undersøge, hvordan vi kan optimere diverse processer og genbruge mest muligt data, og herved spare tid.

Dynamo er et plugin til Revit og bruges til visuel programmering, her kan vi lave parametrisk design, automatisere og optimere forskellige arbejdsgange.
Ved at opbygge en parametrisk 3D-model på et tidligt stadie, kan ændringer i geometrien styres med diverse parametre. Dynamo muliggør i tråd med vores ambition om at skabe ingeniørkunst, at:

  • Flere design kan afprøves
  • Ændringer fra arkitekter lettere kan opdateres
  • Finde den bedste løsning

Revit er vores primære platform og Dynamo er derfor en naturlig forlængelse af dette kompetenceområde, som forener Computational Design og BIM. Dynamo udvider potentialet af BIM, da det muliggør et bedre dataflow på tværs af diverse platforme. Vi har også stor erfaring med Grasshopper, et plugin til Rhino, der har ligheder med Dynamo.


Hejmdal - Foto Quintin Lake

Sprintet tager udgangspunkt i en række udvalgte forsøg, bl.a. Hejmdal, hvor vi bruger Dynamo til at modellere trækonstruktioner og stålbeslag. Fordelen ved at teste på afsluttede projekter er, at vi kan sammenligne og opveje metoder og resultater op imod den traditionelle fremgangsmåde.

Ud fra sprintets resultater, ser vi et potentiale i, at benytte Dynamo både tidligt i vores projekter og i de senere projekteringsfaser, til parametrisk modellering såvel som datahåndtering og optimering af BIM-processer.

Som firma har vi et større kendskab til Dynamo end langt de fleste i Danmark og vi har allerede fået et positiv output, ved at få taletid omkring sprintet for erfa-gruppen BIM København.

VidenSprint

I Søren Jensen kan vi nytænke og udvikle gennem et VidenSprint. Et VidenSprint er en idé/innovation, der bidrager til vores vidensdeling og vidensudvikling. Derfor kan vi i sidste ende levere byggetekniske- og serviceinnovationer, der skaber mærkbar værdi for kunderne.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere