World Sustainable Built Environment

Denne uge holder en af vores kolleger fra Søren Jensen to oplæg på verdens største konference indenfor bæredygtighed - World Sustainable Built Environment i Hong Kong.

Bæredygtighedsingeniør Hanne Tine Ring Hansen deltager med to artikler, som hun vil præsentere i løbet af konferencen:

  1. What are the Most Effective Drivers of Sustainable Development in the Decision Making Process af Bæredygtighedsingeniør Hanne Tine Ring Hansen fra Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma og Professor Emeritus Mary-Ann Knudstrup fra Aalborg Universitet.
  2. Gamification as a Means to User Involvement in Decision-Making Processes for Sustainable Buildings af Bæredygtighedsingeniør Hanne Tine Ring Hansen fra Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma, Professor Emeritus Mary-Ann Knudstrup fra Aalborg Universitet og Stine Skøtt Pedersen fra Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma.

Begge artikler er tilgængelig sammen med vores andre publikationer her.

Den første artikel omhandler udviklingen af et dialog- og prioriteringsværktøj til beboerdemokrater. Formålet med denne artikel er at bidrage med inspiration til udvikling af metoder for brugerinddragelse i tidlige beslutningsprocesser.

Det andet er en meningsdannende artikel om sammenhængen mellem regulative drivere, frivillige drivere, udbudsform og motiverende drivere for bæredygtighed hos henholdsvis bygherre og udførende.

”Mit opinion paper har til formål at bygge bro mellem teori og praksis, hvor jeg håber at bidrage med viden, der kan bygge bro mellem teori og praksis. Jeg har tidligere deltaget i konferencen, som nok er den største internationale konference om bæredygtigt byggeri, med indlæg af en meget høj faglig kvalitet – så jeg glæder mig rigtig meget til at deltage.” Hanne Tine Ring Hansen

Konferencen afholdes hvert 3. år et nyt sted i verden, tidligere kendt under navnet ’Sustainable Build’. Konferencen er den største af sin slags og der afholdes hvert år for-konferencer op til hoved konferencen, som består af 14 parallelle spor.

Årets tema er ”Transforming Our Built Environment through Innovation and Integration: Putting Ideas into Action". Indenfor denne overskrift er der defineret fire emner: bæredygtig byudvikling, gennemgribende ombygninger, ’high-performance’ bygninger og styrkelse af lokalsamfund.
På tværs af disse fire emner er der defineret fire fokusområder i relation til standarder og lovgivning, praksis og forretning, mennesker og samfund, videnskab og teknologi (som vist på illustrationen).

”Det er dejligt at se, at den samfundsmæssige og politiske side af bæredygtighed har fået mere plads på konferencen og at der er fokus på, hvordan der kan skabes de rigtige betingelser for bæredygtige byer og bygninger. Jeg forventer at få indsigt i den nyeste forskning inden for bæredygtige byer og bæredygtigt byggeri. Tidligere har konferencen og de forud liggende konferencer været en stor kilde til inspiration for mig i mit arbejde som rådgiver.” Hanne Tine Ring Hansen


Hanne Tine Ring Hansen
hrh@sj.dk  
+45 4194 9426

Fakta

Konference finder sted i Hong Kong fra den 5. – 9. juni, se mere om konferencen her.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere