Struktureret kreativitet

Vi har rum til kreativitet og den innovative ingeniør. Projektmodellen skaber rammen, den sikrer tryghed for både projektdeltagere og projekt, blandt andet gennem kvalitetssikring og tværfaglig koordinering. Projektmodellen giver en ensartethed og adskiller sig fra andre i branchen ved, at foretage en disciplinering af projektforløbet gennem en række stages.

I projektmodellen er der indbygget værktøjer for, hvordan man gennemfører de nødvendige prioriteringer, stages og forventningsafstemning med et stort fokus på tid, økonomi og kvalitet. Vi inddrager løbende bygherre, som herved selv er med til at godkende processen, hvilket sikrer et tæt samarbejde og medindflydelse for vores kunder.

Hvert projekt selekteres ud fra mål, læring og lønsomhed. Gennem projektmodellen sikrer vi, at designet opfylder de aftalte krav og succeskriterier, samtidig med at vores kreative ingeniører har et frirum til at udfordre designet.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere