Udvikling

Foto - Prototyper af nye bæredygtige byggematerialer

Søren Jensen har et trygt miljø med rum til nytænkning og udvikling fx gennem et ”VidenSprint”. Et VidenSprint er en idé/innovation, der bidrager til vores vidensdeling og vidensudvikling. Vi gør det for at vi i sidste ende kan levere byggetekniske- og serviceinnovationer, der skaber mærkbar værdi for kunderne.

Vores medarbejdere indgår i faggrupper. Faggrupperne er limen, der forbinder de enkelte fag på tværs af teams. På faggruppemøderne opnår medarbejderne et tæt samarbejde ligesom de har et tæt samarbejde i deres tværfaglige teams.

Faggruppen arbejder for faglig udvikling, vidensdeling, kvalitetsudvikling og synliggørelse af faget internt og eksternt i Søren Jensen.

Udover faggrupperne har vi Team Koncept, som arbejder med udvikling på tværs af faggrupperne og som afprøver nye tiltag i konkurrencer og konceptudvikling. Teamet er endvidere opsøgende i forhold til udviklingsprojekter relateret til universiteter og eksterne samarbejdspartnere.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere