Skip to main content Skip to footer

Søren Jensen Technologies

Siden 2014 har Søren Jensen Technologies har arbejdet i krydsfeltet mellem byggeri og Informationsteknologi for at udvikle løsninger, der kan forbedre brugeroplevelser og optimere udnyttelsen af bygninger.

 

Virksomheden støtter ingeniørfirmaet Søren Jensens med innovative teknologier og digitale løsninger til bl.a. vidensindsamling og governance, og inspirerer løbende til nye ingeniørfaglige løsninger. Dette har vist, og fortsætter med at vise, sit værdi i omstillingen til et mere digitalt og bæredygtigt samfund.

 

Søren Jensen Technologies er konstant på forkant med den teknologiske udvikling, så alle platforme lever op til højeste krav for driftsikkerhed og governance.

 

Løsninger

 

Adfærdsdata

SJ Technologies har udviklet en attraktiv analyse- og sensorplatform til kontormiljøer, der kan identificere brugsmønstre og brugerbehov. Med platformen er det muligt at kategorisere medarbejdernes arbejdsrutiner og klarlægge, hvorvidt kontorrum og arbejdsstationer understøtter deres behov, samt foreslå forbedringer.

 

Free-seating via bordbooking

SJ Technologies har udviklet en software-platform til free-seating. Platformen giver en brugervenlig oplevelse af arbejdsstation-deling, hvor både den enkeltes og organisationens behov tilgodeses. Løsningen er baseret på en dyb viden om, hvordan forholdet mellem arbejdsstationer og medarbejdere varierer over tid, samt hvordan man bedst forankrer løsningen hos brugerne.

 

CTS-integration

SJ Technologies’ platforme kan integreres med langt størstedelen af nutidens CTS-anlæg. Integrationen gør det muligt at trække data ud af bygningen, som efterfølgende kan bruges til dokumentation, analyse eller forbedringer. Det er også muligt at implementere ny funktionalitet i CTS-anlægget; typisk mindre interventioner, som giver mere moderne styringsmuligheder for ældre eller simple CTS-anlæg, bl.a. via nye sensortyper eller mere avancerede indstillinger.

 

Dataanalyse

Med udgangspunkt i sine digitale platforme kan SJ Technologies bistå kunder med avanceret dataanalyse – enten i forbindelse med et konkret projekt eller som løbende afrapportering af resultater og nye indsigter. I forbindelse med kontormiljøer kan SJ Technologies kombinere bordsensorer med digitale spørgeskemaer for at sikre et større, bedre og mere validt datagrundlag for analysen.