Better Corporation

Better Corporation er overskriften for Søren Jensens tilgang til social ansvarlighed (CSR) og Miljøledelse. Tilgangen er udviklet ved en intern gennemgang af de områder, hvor Søren Jensens virksomhed bidrager og kan bidrage til social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. Som supplement til vores tilgang anvender vi B Corp’s B Impact Assessment til at måle og dokumentere, hvor ansvarlige vi er som virksomhed.

Vores tilgang til Better Corporation består af to lag, som vist i ovenstående figur. Det blå lag viser fokusområder for virksomhedsdrift mens det orange lag viser fokusområder på vores projekter. Hvert år identificeres en række indsatsområder for de viste fokuspunkter, som vi arbejder med og evaluerer på hvert år.

Vi bidrager ligesom alle andre danske virksomheder til FN’s verdensmål. Verdensmålene er dog ikke udtømmende for vores tilgang til næste generation af bæredygtigt byggeri, som vi har valgt at kalde regenerativt byggeri .

Igennem vores tilgang til Better Corporation løfter ejerfamiliens og medarbejdernes ambition om at løbende skærpe vores tilgang til det at drive en ansvarlig virksomhed, samt for at imødekomme efterspørgslen i markedet på ansvarlige virksomheder. Vi har valgt at blive en del af fællesskabet for B Corp certificerede virksomheder. Certificerede B Corp virksomheder overholder en række skrappe minimumskrav til ansvarlig ledelse der sikrer, at vi som virksomhed hele tiden bliver udfordret til at være blandt de mest ambitiøse virksomheder i verden når det kommer til samfundssind og vi er stolte over at vi i juni 2019 som det første rådgivende ingeniørfirma i Europa opnåede en B Corp certificering. I december 2019 tilsluttede vi os B Corp fællesskabets climate collective, hvor vi har forpligtet os til en ambition om at være karbonneutrale i 2030.

Vi følger løbende op på vores egen evne til at indfri vores mål og derfor har vi udviklet et værktøj, hvor vi måler på alle vores projekters bæredygtighed. Dette anvender vi som et strategisk styringsredskab til at identificere områder, hvor vi som virksomhed kan gøre den største forskel via de projekter vi løser.

Vi har siden 2013 været medlem af Green Building Council Denmark, hvor vi som en del af kriterieudvalget bidrager til at sikre at DGNB systemet bidrager til en bæredygtig omstilling af byggebranchen.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere