Better Corporation

Better Corporation er overskriften for Søren Jensens tilgang til social ansvarlighed (CSR) og Miljøledelse. Tilgangen er udviklet ved en intern gennemgang af de områder, hvor Søren Jensens virksomhed bidrager og kan bidrage til social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. Som supplement til vores tilgang anvender vi BCorp’s B Impact Assessment til at måle og dokumentere, hvor ansvarlige vi er som virksomhed.

Certificeringen gør det muligt at løfte ejerfamiliens og medarbejdernes ambition om at skærpe vores tilgang til det at drive en ansvarlig virksomhed, samt for at imødekomme efterspørgslen i markedet på ansvarlige virksomheder. Søren Jensen har valgt BCorp fordi det var et meget ambitiøst setup med minimumskrav, der sikrer at vi som virksomhed bliver udfordret. Vi var kommet hurtigere i mål med at tilslutte os UN Global Compact eller en ISO 14001 certificering af virksomheden, men vi vurderede at dette ikke ville give firmaet et tilstrækkeligt stort skub i den rigtige retning.

I juni 2019 opnåede vi som det første rådgivende ingeniørfirma i Europa BCorp certificering. Vores tilgang til Better Corporation består af to lag, som vist i ovenstående figur. Det blå lag viser fokusområder for virksomhedsdrift mens det orange lag viser fokusområder på vores projekter. Hvert år identificeres en række indsatsområder for de viste fokuspunkter, som vi arbejder med og evaluerer på hvert år.

Som en del af vores proces har vi udviklet et værktøj, hvor vi måler på alle vores projekters bæredygtighed. Dette anvender vi som et strategisk styringsredskab til at identificere områder, hvor vi som virksomhed kan gøre den største forskel via de projekter vi løser.

Læs mere om BCorp her.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere