Mød Søren Jensens VVS faggruppeleder

Søren Jensen`s ledelse er stolte over at kunne præsentere Niels Bøge som ny VVS faggruppeleder.

Efter en årrække ”ude i marken” i forbindelse med planlægning og projektering af en række større hospitalsprojekter har Niels Bøge nu valgt at komme tilbage til Søren Jensens hovedkontor for at indgå i firmaets Projekt- og kvalitetsteam.

Ud over sparring står teamet for den løbende granskning af udvalgte projekter såvel fagligt som tværfagligt. Ligeledes er sparringsteamets opgave at sikre, at den faglige viden i firmaet opretholdes og videre udbygges, dvs. de enkelte medlemmer også fungerer som faggruppeledere på respektive fagområder.

Det har været en længere proces at finde en faggruppeleder, alle døre var åbne, vigtigst var det at finde den, som kunne videreføre den høje faglighed i gruppen, og som samtidigt har en forståelse for projektmæssige processer i de enkelte projektfaser.

”Jeg har i den senere tid løbende haft samtaler med firmaets ledelse om fagleder-funktionen og kunne forstå at det for firmaet er vigtigt at få en intern, der vil kunne sikre firmaets DNA i faggruppen, bedre end hvis vi hentede en ind udefra – jeg valgte derfor at sige ja til at påtage mig rollen.” Niels Bøge, VVS faggruppeleder

Forretningsleder Finn Møllgaard tilføjer: ”Det er et afstemt og godt valg mellem ledelsen og Niels Bøge, hvor vi kobler hans mangeårige erfaring i Søren Jensen med hans fokus på høj kvalitet og det at lave gode bygbare projekter. Nu skal Niels først have en chance for at komme godt ind i rollen og jeg er ikke i tvivl om at han kan favne alle faggruppens fagligheder og få dem til at blomstre hver især i et tæt samvirke med de respektive medarbejdere.” Finn Møllgaard, forretningsleder

Som faggruppeleder påtager Niels Bøge sig også opgaven i at opretholde og udvikle det faglige niveau i faggruppen, som ud over de egentlige VVS-fagområder også omfatter en række undergrupper, herunder energi- og indeklima/CFD samt bæredygtighed.

”Jeg er meget opmærksom på at VVS-fagområdet har et af de største faglige spænd fra afløb og kloak til indeklima. Jeg ser det som min kommende opgave at vi som faggruppe sikrer en udvikling også på tværs af alle undergrupper. Samtidigt er det vigtigt, at der sker en vidensling på tværs af firmaets geografi.”

Niels Bøges nye teamleder Brian Damgaard Lauritsen supplerer: ”En faggruppeleder er inspirator for sine fagfæller og jeg er henrykt over at Niels har sagt ja - vi kender ham og ved hvad han står for. Vores projekt- og kvalitetsteam er også blevet klogere undervejs i processen. Ved at udpege en intern sikrer vi det fortsatte høje niveau for vidensdeling på firmaniveau.”

Hvad kræves der af en faggruppeleder?

Vores projekt- og kvalitetsteam har benyttet lejligheden til at få sat ord på, hvad der kræves af en faggruppeleder og teamet har derfor fået defineret, hvilke fire mål vores faggruppeledere skal have fokus på:

  1. Faglig udvikling i Søren Jensen
  2. Sparring på projekter
  3. Granskning på projekter
  4. Metoder til effektiv projektgennemførelse

Disse skal være med til at sikre, at projekt- og kvalitetsteamet lever op til deres formål om bedre og mere rentable projekter.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere