Teamånd og specialistviden

Teamånd og specialistviden

Efter et studieophold i New Zealand fik konstruktionsingeniør Signe Grau Jensen interesse for trækonstruktioner. Universitetet i Danmark havde givet indtrykket af, at det var sjældent, man byggede i træ i Danmark, så det var en positiv overraskelse, da hendes første projekt hos Søren Jensen netop var en bygning opført i ren træ.

”På universitetet fik jeg at vide, at vi i Danmark næsten aldrig bygger i træ. Det har ikke været tilfældet for projekterne hos Søren Jensen. Jeg tog et trækursus i New Zealand, som inspirerede mig til at skrive speciale om en innovativ trækonstruktion. Derfor var det rigtig spændende, at jeg kom til at arbejde med træ i mit første projekt hos Søren Jensen, hvor jeg kunne føle mig på hjemmebane fra starten af. Jeg er rigtig glad for, at jeg har fået muligheden for at fortsætte min specialisering yderligere ved at deltage i et CLT-kursus og et seminar om hybridbaserede trækonstruktioner. ”

Teamånd

”Jeg er en del af et rigtig godt og velfungerende team. Vi har det alle godt sammen personligt, hvilket styrker samarbejdet, som jeg ser det. Det er også med til, at det er sjovt at gå på arbejde hver dag, og det vægter jeg højt ved en arbejdsplads.”

Ansvar

”Jeg har en del varierende arbejdsopgaver, og jeg synes, jeg får tildelt meget ansvar sammenlignet med min nuværende erfaring. Udover at projektere fører jeg blandt andet også tilsyn på byggepladsen under udførelsen. Det er rigtig spændende og samtidig udfordrende, at man får lov til at blive kastet ud i forskellige typer af arbejdsopgaver allerede som forholdsvis nyuddannet. Samtidig er der gode muligheder for sparring, så min teamleder har tillid til, at jeg nok skal klare de tildelte opgaver. Jeg er også med til at lave udviklingsarbejde for konstruktionsfaggruppen, hvilket jeg også interesserer mig for at være en del af.”

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere