Organisation

Vi ser fordelene ved en flad organisation, der sikrer nærhed mellem ledelse og medarbejdere, samt mellem kunde og medarbejdere.

Vores firma adskiller sig fra mange andre rådgivende ingeniørfirmaer ved at være organiseret i tværfaglige teams. Vores tværfaglige teams supplerer og støtter hinanden afhængigt af opgavens størrelse eller hvor der er behov for en specifik kompetence.

Det giver vores medarbejdere et fast holdepunkt sammen med faggrupperne, hvor de altid kan søge faglig sparring. Vi tror på vores medarbejdere, som derfor oplever en hurtig tillid ved at blive tildelt ansvar fra første dag.

Vores organisation er tilpassende og udviklende, hvilket betyder at vores ledelse løbende henter støtte og inspiration hos nogle af verdens bedste tænkere indenfor ledelse, forandringsledelse, projektledelse og ikke mindst medarbejderne. Konkret inviteres alle medarbejdere én gang om året til at kommentere på firmaets strategiproces.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere