Studerende

Vi har et tæt samarbejde med universiteterne også i forhold til at hjælpe studerende.

Vi hjælper hvert år studerende med vejledning på projekter og vi har hver år to hold praktikanter, som indgår som en del af et af vores tværfaglige teams. Vores praktikanter får tildelt ansvar og varierede arbejdsopgaver. Praktikopholdet bliver nøje tilrettelagt sammen med den studerende, så den studerendes ønsker og behov for fx byggepladsbesøg opfyldes.

Flere af vores team har også en eller flere studentermedhjælpere tilknyttede, som ved siden af studierne supplerer med praktisk og teoretisk erfaring.

Lyder et praktikophold hos Søren Jensen til at være noget for dig, så send os en ansøgning via vores jobportal. Ansøgningen kan sendes via dette link.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere