Brand

Brandteknisk dokumentation indgår i de fleste nye projekter, hvor vi fra projekternes tidligste fase sikrer en professionel rådgivning, der tilpasser brandsikkerhedsniveauet til de funktionsmæssige ønsker.

Ved tidligt at fokusere på de brandtekniske aspekter hindrer vi at projekterne på et senere tidspunkt skal igennem en uhensigtsmæssig omprojektering.

Frem for at skabe bygninger, hvor de brandmæssige forhold skaber begrænsninger for bygningernes anvendelse, forsøger vi at skabe en brandmæssig disponering, som sikrer den ønskede anvendelse.

Større kompleksitet og fleksibilitet

Byggeriets parter ønsker fortsat mere komplekse byggerier med større fleksibilitet samtidig med, at indretningen af bygningerne skal være åben og med høj signalværdi til omverdenen. Det betyder, at vi som brandrådgiver hele tiden står over for at skulle omstille os og være fleksible, finde nye løsninger og samtidig sikre, at brandsikringsniveauet ikke lider herunder.
Vores brandrådgiveres styrke er, at de kombinerer teori med praksis, hvor deres forskellige faglige baggrund supplerer hinanden. Den praktiske erfaring kommer af at de fleste af vores brandrådgivere ved siden af arbejdet for Søren Jensen arbejder eller har arbejdet som deltidsbrandmænd.

Videreuddannelsen af vores medarbejdere er med til at styrke den teknisk-videnskabelige baggrund i arbejdet med brand – fx med en CFPA Brandteknisk diplomuddannelse og/eller en Master i Brandsikkerhed.
Vi ser det som essentielt at vores brandtekniske rådgivere specialiseres og forsøger at flytte grænserne for hvad der er brandteknisk muligt. Dette gør vi blandt andet ved at foretage 3D simuleringer af brande i CFD-simulering og evakueringsberegninger.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere