Commissioning

Visualisering Moose Studio af Hotel Scandic Spectrum

Vi tilbyder commissioning, der er en effektiv og veldokumenteret kvalitetssikringsproces, som systematisk tager hånd om bygningens mange tekniske installationer, som ofte er indbyrdes afhængige.

Vores rådgivning bygger på et tværfagligt overblik, en systematisk tilgang og en solid projektledererfaring

Hvornår skal commissioning igangsættes?

Det er aldrig for sent at igangsætte en comissioning-proces fx har vi efter bygherres ønske igangsat en light commissioning på Hotel Scandic Spectrum i projekteringsfasen, hvor vores rådgiver er i tæt dialog med bygherren.

Optimeret energiforbrug og fremtidig driftshåndtering

Commissioning er en investering i en velfungerende bygning, et sundt indeklima og en god driftsøkonomi med en række fordele for bygherre og brugere:

  • Hele byggeforløbet styres, så byggeriet lever op til alle de aftalte krav
  • De tekniske installationers indvirken på hinanden og på bygningen kvalitetssikres
  • Bygningen fungerer fra dag ét. Ved tidlig fejlfinding sikres store tidsbesparelser for driftspersonalet
  • Koordinering og sammenhæng i projekteringen af installationer sikres på tværs af fagområder
  • Commissioning kan også understøtte forløb for bæredygtighedscertificering som BREEAM, DGNB eller LEED
  • Byggeriet er veldokumenteret og kan let serviceres

Commissioning er blandt vores specialkompetencer og processen kan naturligvis tilpasses projektet og bygherres behov.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere