Computational Design

I Søren Jensen har vi et dedikeret udviklingsteam, Computational Design.
Vi har en holistisk tilgang til bygningsdesign og vi er pionerer inden for implementation af BIM i vores byggeprojekter. Vi har længe brugt 3D projektering og modellering helt eller delvist i samtlige af vores projekter, hvor 3D projekteringen ikke stopper ved BIM.

Ved at udnytte den nyeste teknologiske udvikling og de fleksible designprocesser kan vi tilbyde en dynamisk ramme for vores interne projekteringsteams og samarbejdspartnere. Som eksempel kan nævnes parametrisk modellering, hvor en 3D model ikke kun er en statisk repræsentation af projektet, men en dynamisk platform styret af udvalgte parametre. Hvorigennem vi kan udforske flere mulige designkonfigurationer på meget kort tid og derved opbygge stor viden om et projekt på et meget tidligt stadie. I vores brochure om Computational Design får du mere information om:

  • Parametrisk Modellering
  • Software Interoperabilitet
  • Fysiske Prototyper
  • Simulation Modelling
  • Integreret Design
  • Dynamisk Komfortanalyse

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere