Kognitivt byggeri

Kognitivt byggeri dækker over Søren Jensens tilgang til bygningsintelligens. Selve begrebet dækker over en tilgang hvor bygningsintelligens – det vil sige bygningsautomatikken og de øvrige tekniske installationer i bygningen – omsætter målte data til viden, der kan formidles til bygningens brugere på en let forståelig måde. For os handler kognitivt byggeri om at overdrage kontrollen af bygningerne til brugerne. Vi fokuserer derfor på følgende områder:

Simpel og intuitiv brugerstyring af bygningen

Bygningernes tekniske systemer skal være brugervenlige og lette at betjene. Brugerne skal let og intuitivt have mulighed for at justere eksempelvis lysintensitet og farve.

Evidens baseret design med brugeren i centrum

For at kunne designe en brugervenlig bygning er det for os vigtigt at skabe evidens for, hvordan bygningen bliver brugt. Vi vil gerne udfordre bygningsreglementet i forhold til evidensbaserede målinger, herunder indeklima. Vi vil skabe adaptive løsninger, som tilpasser sig de personlige behov, ved at vælge systemer, der lærer af brugernes adfærd. Kognitivt byggeri handler ikke om at tilplastre bygningen med intelligens, men at finde de løsninger, som giver brugeren en bredere oplevelse, samtidig med at det er vedligeholdelsesvenligt og derved giver en økonomisk optimal drift for bygherre.

Via en digital tvilling skabes et overblik over bygningen. Dette overblik kan bruges til at vurdere om bygningen, eller dele heraf, trænger til vedligehold/optimering. Man kan også lave predicted service, hvor man forudser bygningens vedligeholdelsesbehov. Men stadigvæk på et simpelt niveau, så brugerne selv kan bevare overblikket. Den digitale tvilling kan anvendes i samspil med machine learning til at bygningen kan registrere brugernes adfærd og lære at forudse brugernes behov. Samme kombination kan anvendes til at identificere brugernes tilstedeværelse med henblik på at optimere anvendelse af bygningens arealer, indeklima, rengøring og energiforbrug.

Decentral intelligens

Det er ikke altid nødvendigt at udstyre bygningerne med store CTS/BMS anlæg for at have et sundt indeklima. Alternativt kan intelligensen flyttes ud i rummene, således brugerne selv har indflydelse på klimaet, hvad enten det drejer sig om lys, vand, varme eller el.

Få mere end forventet - et samarbejde med vores CTS/BMS specialist team gør bygningen mere simpel og intuitiv, hvorved brugeren får overblik og indflydelse samtidig med at bygherre får en attraktiv bygning.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere