Logistik

Illustration - Heatmap, der viser hvilke dele af et korridorsystem, der er mest anvendt.

I alle bygninger er der flow af mennesker, forbrugsartikler, affald etc. Nogle gange styrer vi det bevidst og præcist – andre gange er det muligheden for det tilfældige møde mellem mennesker, som er i centrum.

Logistik er et specialistområde hos Søren Jensen, der blandt andet er forfinet gennem projektering af hospitalsbyggeri, hvor den rigtige løsning kan reducere anlægs- og driftsomkostningerne.
En viden som vi udnytter i andre typer af byggeri, hvor vi hjælper med at finde de optimale arbejdsgange og den mest pladsbesparende løsning.

Vores tilgang er Lean baseret, så løsningerne tænkes ind i en helhed i byggeriet og den omverden bygningen skal fungere sammen med.

Vi anvender simuleringer til at verificerer arbejdsgange og arealudnyttelse. Det kan være i forbindelse med projektering af kontorfaciliteter, lejlighedskomplekser, uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner, sportsfaciliteter, trafikale knudepunkter, hotel og konference, plejecentre og hospitaler.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere