Regenerativt byggeri

Illustration - Vrå Skole og Børnehus, AART Architects & JAJA Architects

Vi tror på at næste generations byggeri er regenerativt og går derfor forrest for at finde de løsninger, der kan indgå i en cirkulær dagsorden, hvor den bedst tænkelige balance opnås mellem bevaring af jordens ressourcer, investeret økonomi og rammen for det gode liv.

Derfor vælger vi at kalde Søren Jensens tilgang for bæredygtigt byggeri ’det regenerative byggeri’.

Byggeriets primære målgruppe er byggeriets brugere, som derfor sættes i centrum i design processen, hvor bygherre, rådgivere og entreprenører i et tæt samarbejde sikrer levedygtige og robuste rammer for værdiskabende mellemmenneskelige relationer.

Bygninger skal ses som en langtidsinvestering i byggeriets fremtidige markedsværdi, hvor blandt andet bygningen som materialebank, indeklima, brugervenlighed, samt omkostninger til drift og vedligehold er nøgleord.

De investerede materialemæssige ressourcer skal enten nedbrydes i naturen eller genbruges. Bygninger skal derfor designes til adskillelse og genbrug.

Bygninger skal være adaptive og have et minimalt forbrug af ikke vedvarende energi og grundvand. Dette kan blandt andet sikres via intelligent bygningsdesign, hvor bygningsgeometri, gennemtænkt disponering af funktioner og en effektiv klimaskærm kombineres med en innovativ sammensætning af kendte og nye teknologier, genbrug af regnvand, energi-effektive installationer inklusiv systematisk indregulering og optimale driftsbetingelser.

Samarbejdet med dig

Den mest succesfulde bæredygtige omstilling sker, når det bæredygtige byggeri sker som et led af en større forandringsproces. Når du beslutter, at dit byggeri skal være bæredygtigt, hjælper vi dig med at afklare spørgsmålet: hvad er bæredygtighed egentligt for mig? Og hvordan hænger min tilgang til bæredygtighed sammen med min virksomheds forretningsmodel og eventuelle strategi for miljøledelse?

Med udgangspunkt i en dialog om din nuværende og fremtidige forretningsmodel svarer vi sammen på spørgsmålet: hvilke regenerative tiltag giver mening på dette projekt? Resultatet af denne proces er en projektspecifik bæredygtighedsstrategi og implementeringsplan, der er skræddersyet til dit projekt og din virksomhed. Tilblivelsen af strategien og implementeringsplanen sker i samarbejde med dig og de øvrige rådgivere på projektet. Processen er den samme uanset om der foretages bæredygtighedscertificering af projektet.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere