Europaplads

Europaplads

Luplau & Poulsen
Luplau & Poulsen
Luplau & Poulsen
GABYS - De Gamles By Skole

GABYS - De Gamles By Skole

Bygningen set fra Sjællandsgade
3D view et kig gennem hallen fra det sydøstlige hjørne
3D view fra modellen illustrerer udsigten fra kantinen og ned til hallen
3D view af modellen illustrerer hovedindgangen i stueplan
Bygningen set fra Sjællandsgade
Q8 servicestationer

Q8 servicestationer

Ilulissat Isfjordscenter

Ilulissat Isfjordscenter

Visualisering MIR
Den overordnede geometri er defineret ud fra fire simple kurver. Kurverne er blevet splittet op for at kunne definere de konstruktive rammer.
Konstruktionsprincip
Ved den udfordrende geometri har workflowet frem og tilbage mellem de forskellige modeller været en stor fordel.
Der er skabt et volumen som kan rumme alle installationer, da man ikke har været interesseret i store synlige installationer i terræn eller på 'skallen'.
Visualisering MIR
Visualisering MIR
H.C. Andersens Hus

H.C. Andersens Hus

Kengo Kuma & Associated / Cornelius + Vöge Architects / MIR
Vægge og søjler i beton.
Model workflow er benyttet i forbindelse med analyser af lastopland, som har ændret sig løbende.
Betondækket er tilpasset landskabet for oven og rumhøjder og forløb i kælder. Man har undersøgt mulighederne for et plant, et plateau, et bølgende og et triangulær dæk.
I haven opføres lette pavilloner i træ, der blandt andet rummer Foyer, cafe og butik.
Det nye sted kombineres med den eksisterende bebyggelse, herunder digterens fødehjem, hvilket har stillet store krav til byggegruppen.
Alle installationer er gemte, så de passer ind i udstillingerne, samtidig med at der kan ændres på dem. Der har derfor også været meget koordinering mellem installationerne.
Kengo Kuma & Associated / Cornelius + Vöge Architects / MIR
Kengo Kuma & Associated / Cornelius + Vöge Architects / MIR
Vandkulturhuset

Vandkulturhuset

Illustration: Kengo Kuma and Associates, Cornelius Vöge Architects & Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma.
3D model - Kengo Kuma and Associates, Cornelius Vöge Architects & Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma
Oversigt over kælder - Kengo Kuma and Associates, Cornelius Vöge Architects & Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma
Basen for tagkonstruktionen - Kengo Kuma and Associates, Cornelius Vöge Architects & Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma
Dækopdelt tagtub - Kengo Kuma and Associates, Cornelius Vöge Architects & Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma
Hule tagstubbe - Kengo Kuma and Associates, Cornelius Vöge Architects & Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma
Samlet bygningskonstruktion - Kengo Kuma and Associates, Cornelius Vöge Architects & Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma
Facaden iklædes teglsten - Kengo Kuma and Associates, Cornelius Vöge Architects & Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma
Hovedføringsveje er integreret i bygningen - Kengo Kuma and Associates, Cornelius Vöge Architects & Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma
Illustration: Kengo Kuma and Associates, Cornelius Vöge Architects & Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma
Illustration: Kengo Kuma and Associates, Cornelius Vöge Architects & Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma
Illustration: Kengo Kuma and Associates, Cornelius Vöge Architects & Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma
Illustration: Kengo Kuma and Associates, Cornelius Vöge Architects & Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma
Illustration: Kengo Kuma and Associates, Cornelius Vöge Architects & Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma
Illustration: Kengo Kuma and Associates, Cornelius Vöge Architects & Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma
Great Northern Spa

Great Northern Spa

Foto: Great Northern
Foto: Great Northern
Foto: Great Northern
Foto: Great Northern
Foto: Great Northern
Foto: Great Northern
Foto: Great Northern
Pionérhusene på Gudrunsvej

Pionérhusene på Gudrunsvej

Fra affald til biomateriale

Fra affald til biomateriale

Pavillonen har blandt andet være udstillet foran DTU
Prototypen er produceret under kontrollerede forhold for at sikre den rette vækst af svampesporerne.
Inden monteringen blev svampesporer tilsat hamperullerne, hvorefter vækstperioden blev sat i gang.
Inden produktionen af membranen, blev der udført forskellige tests, for at sikre den rette opblanding og holdbarhed.
Mycelium og affaldsbaserede materialer bidrager til FN verdensmålene
Pavillonen blev første gang udstillet ved DHL-stafetten i Aarhus i 2018.
Godsbanekollegiet

Godsbanekollegiet

Illustration - Arkitektfirmaet Kjaer & Richter.
Illustration - Arkitektfirmaet Kjaer & Richter.
Søtorvet i Silkeborg

Søtorvet i Silkeborg

Illustration: C.F. Møller Architects
Illustration: C.F. Møller Architects
Illustration: C.F. Møller Architects
Ry Højskole

Ry Højskole

Flydende fugleskjul, Tryggelev Nor

Flydende fugleskjul, Tryggelev Nor

Foto: Fugleværnsfonden
På videoen ses en test af, hvordan skjulet forventes at opføre sig i vandet.
Foto: henrik-innovation ApS
Foto: henrik-innovation ApS
Foto: henrik-innovation ApS
Furesø Rådhus

Furesø Rådhus

Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
SHIP

SHIP

Illustration: Dimension Design
De svævende pæle på illustrationen er de ekstra pæle som er blevet pæle-funderet mellem de allerede rammede pæle.
Der skulle knap 3000 pæle til at bære den enorme bundplade og den resterende del af konstruktionen.
Oversigt kælderetagen
Oversigt stuetagen
Oversigt over 2. sal
Den samlede bygning
Illustration: Dimension Design
Illustration: Dimension Design
Rømerhus

Rømerhus

Her ses den samlede bygningskonstruktion
Trappekerne og megasøjler
Kælderniveau nede ved åen. Ristedækket bliver båret af søjler
Stålbjælkerne bærer betondækket
Tagkonstruktionen er hævet for at få fuld udnyttelse af alle etager og lægder mellem stålkonstruktionen er sat ind for at bære tagfladen
Illustrationen viser samspillet mellem installationer og konstruktioner
De indvendige illustrationer
Bestseller butikken i stueetagen
E+N Arkitekter
Tagterrasse for de erhvervsdrivende
Café Rømer
Erhvervs areal
Erhvervs areal
Tingbjerg Kulturhus

Tingbjerg Kulturhus

Foto Quintin Lake
Bygningen er in-situ støbt og består af padehattedæk, der bæres af søjler. Illustrationen viser bygningen fra bagsiden vist med afstivende vindkryds og sekundær stålkonstruktion, der bærer teglbeklædning på tagfladen.
Viser primære og sekundære ståldragere uden vindkryds. Trapezpladerne spænder mellem sekundære ståldragere.
Bagside uden ydervægge. De etageafskillende padehattedæk bæres primært af in-situ støbte søjler.
View op mod padehattedæk. Det simple udtryk med de få søjler og det store spænd er skabt ved at indsætte sprængværk i HEB 100 profiler indstøbt i beton.
Bygningen er her set fra den korte side. Alle stærk belastede og stabiliserende ydervægge, padehattedæk og søjler er af in-situ støbt beton. Moderat belastede betonvægge er opført med betonelementer.
Bygningen set fra toppen
Bygningen set fra top/front
Foto Quintin Lake
Foto Quintin Lake
Foto Quintin Lake
Foto Quintin Lake
Foto Quintin Lake
Foto Quintin Lake
Ny Bispebjerg Psykiatri

Ny Bispebjerg Psykiatri

Sengestue - PLH-arkitekter, FRIIS & MOLTKE Architects
Åbent ophold - PLH-arkitekter, FRIIS & MOLTKE Architects
Enhedstorv - PLH-arkitekter, FRIIS & MOLTKE Architects
Fællesophold - PLH-arkitekter, FRIIS & MOLTKE Architects
Akutmodtagelse - PLH-arkitekter, FRIIS & MOLTKE Architects
Opalen - Ingeniørhuset i København

Opalen - Ingeniørhuset i København

Visualisering Dorte Mandrup Arkitekter
Ved den udfordrende geometri har workflowet frem og tilbage mellem de forskellige modeller være vigtigt.
Designkoncept
Den samlede konstruktion
Der er over 250 unikke samlinger, hvoraf 50% er spejlvendte
Tilbygningen skal rumme alle installationer, da der ikke må være store synlige installationer i terræn eller på 'skallen'. Installationerne bliver bl.a. intrigeret i konstruktionselementerne.
Eksempel på spændings analyser af hovedpylonerne fra Robot
Visualisering Dorte Mandrup Arkitekter
Vrå Skole og Børnehus

Vrå Skole og Børnehus

Foto - Axel Søgaard
Foto - Axel Søgaard
Foto - Axel Søgaard
Foto - Axel Søgaard
Foto - Axel Søgaard
Foto - Axel Søgaard
Foto - Axel Søgaard
Nyborg Slot

Nyborg Slot

Illustrationer; Cubo, JaJa Architects og Schönherr Landskabsarkitekt
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Mindet 6

Mindet 6

Illustrationer C.F. Møller Architects
Illustrationer C.F. Møller Architects
Illustrationer C.F. Møller Architects
Illustrationer C.F. Møller Architects
Illustrationer C.F. Møller Architects
Illustrationer C.F. Møller Architects
Hotel Scandic Spectrum

Hotel Scandic Spectrum

Til venstre vises ventilationens luftgennemstrømning af DISSING+WEITLING architecture og til højre vises ingeniørens luftstrømnings- og temperatur beregninger (CFD).
Midt i byggearbejdet giver billedet et indblik i konstruktionerne
Billede fra byggepladsen giver et glimt af konstruktionerne
Fertin Pharma A/S

Fertin Pharma A/S

Foto Quintin Lake
Foto Quintin Lake
Foto Quintin Lake
Nyt Aalborg Universitetshospital

Nyt Aalborg Universitetshospital

Visualisering: Indigo Konsortiet
Visualisering: Indigo Konsortiet
Visualisering: Indigo Konsortiet
Visualisering: Indigo Konsortiet
Visualisering: Indigo Konsortiet
Visualisering: Indigo Konsortiet
Visualisering: Indigo Konsortiet
Det Nye Universitetshospital, DNU

Det Nye Universitetshospital, DNU

Et af de dobbelthøje teknikrum, hvor der på hver side er placeret ventilationsaggregater. Quintin Lake Photography
Isolatør i færd med at isolere kølerør. Quintin Lake Photography
Kommende værksted for sygehuspersonalets driftsfolk. Hele området bliver udført med synlig rørføring. Quintin Lake Photography
Røde Kors

Røde Kors

Foto - Quintin Lake
Illustrationen viser, hvordan den foldede og trappeformede tagkonstruktion understøttes ved randen og af enkelte søjler.
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
JYSK Park

JYSK Park

Det nye superliga stadionanlæg får plads til 10.000 tilskuere
Shelter for Agathe Tyche - Pavillon 2017

Shelter for Agathe Tyche - Pavillon 2017

Et af de første step har været at opbygge en parametrisk model til at skabe en initialform, der modelleres som stævnen af et skib.
Når en nøgletegning indlæses, resulterer programmet i denne initialform. Initialformen udfoldes og mappes til billedfilen. Kunstværket i 2D gives en 3D form ved, at der placeres et u,v-koordinatsystem henover billedfilen som en udfoldet skibsstævn.